3 Οκτωβρίου, 2022

Η Gear Education συμμετέχει στο πρόγραμμα Google Cloud Partner Advantage

Η Κύπρος είναι σε θέση να αναβαθμίσει την εκπαίδευση με τη χρήση των απλών, ευέλικτων και ασφαλών εργαλείων του λογισμικού Google Workspace for Education

Η Gear Education είναι μια εταιρεία που βρίσκει τεχνολογικές λύσεις στην εκπαίδευση και εργάζεται ως προς την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών, ανακοίνωσε ότι έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Google Cloud Partner Advantage ως μεταπωλητής και συνεργάτης υπηρεσιών, δίνοντας στους πελάτες του Google for Education τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία της Gear Education στο ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολείων, σε οποιοδήποτε στάδιο. 

Ως συνεργάτης του προγράμματος Google for Education, η εταιρεία Gear Education προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών στους πελάτες της, που περιλαμβάνει ένα πλήρες σχέδιο πωλήσεων, εκπαίδευσης, κατάρτισης και τεχνολογικών λύσεων που σχετίζεται με τη χρήση των προϊόντων της Google for Education. Περιλαμβάνονται τα πιο κάτω βασικά χαρακτηριστικά:

  • Μετεγκατάσταση και/ ή ρύθμιση λύσεων cloud του λογισμικού Google Workspace for Education.
  • Εφαρμογή εργαλείων παραγωγικότητας του Google Workspace for Education στη διδασκαλία και μάθηση. 
  • Διαχείριση, έλεγχος και εμπλουτισμός εκπαιδευτικής βιωματικής μάθησης με το Google Classroom.

To Google Workspace for Education προάγει την καλύτερη συνεργασία και προσφέρει κατευθυντήριες οδηγίες και ένα ασφαλές περιβάλλον μάθησης. «Με την πληθώρα διαδικτυακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις τάξεις σήμερα, το Google Classroom Single Sign-On από μόνο του αποτελεί σωτήριο εργαλείο για εκπαιδευτικούς, μαθητές και διαχειριστές πληροφορικής» ανέφερε η κ. Χριστίνα Σιαήλας, ιδρύτρια της Gear Education. 

Η Single Sign-On (SSO) είναι μια μέθοδος ταυτοποίησης που επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν με ασφάλεια πολλαπλές εφαρμογές και ιστότοπους χρησιμοποιώντας μόνο μία διαδικασία διαπιστευτηρίων. Το Google Classroom SSO εφαρμόζεται σε εκατοντάδες εκπαιδευτικές εφαρμογές, ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις αγαπημένες τους πλατφόρμες τεχνολογικής εκπαίδευσης, μέσω μιας απλής και ασφαλούς μεθόδου. 

Η παροχή στα σχολεία ενός ασφαλούς ψηφιακού μαθησιακού περιβάλλοντος είναι θεμελιώδης για την Gear Education. «Τα σχολεία πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες των μαθητών διατηρούνται ιδιωτικές και ασφαλείς», συνέχισε η κ. Σιαήλας. «Με την εφαρμογή τεχνολογιών της Google Cloud, η Gear Education  δίνει τη δυνατότητα σε διάφορα ιδρύματα να πληρούν τις απαιτήσεις και τα πρότυπα απορρήτου και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων (GDPR)». 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της ενσωμάτωσης του Google Classroom είναι η αποτελεσματικότητα των ανακοινώσεων και ο συγχρονισμός προγραμμάτων. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε σχολεία που διαχειρίζονται πολλαπλά συστήματα που σχετίζονται με πληροφορίες μαθητών, εκμάθηση και διαχείριση συσκευών.

Η Gear Education είναι αφοσιωμένη στο να καθοδηγεί, να υποστηρίζει και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στο να αγκαλιάσουν την τεχνολογία ως ένα εργαλείο διαμόρφωσης της εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των μαθητών από την πρώιμη παιδική ηλικία μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Google Workspace στην εκπαίδευση, παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την πιο κάτω ιστοσελίδα: https://cloud.google.com/find-a-partner/partner/gear-education.

SHARE

Privacy Policy

FOLLOW US

© 2024 Gear Education. All Rights Reserved